Sportmassage

Sportmassage heeft als doel:

  • De lichamelijke conditie van de gezonde sportbeoefenaar te verbeteren.
  • Het lichaam beter bestand te maken tegen de nadelige gevolgen van sport.
  • De nadelige gevolgen van sport wegnemen, en deze zo min mogelijk te laten voelen.

De massage kan voor, tussen en na een sportinspanning gegeven worden.
Bij een pre activiteit massage wordt de sporter lichamelijk en geestelijk voorbereid op zijn sportieve prestatie en heeft de massage een preventieve werking.
De doorbloeding in de spieren wordt verbeterd zodat de spier optimaal kan functioneren, de spier is zo beter bestand tegen de krachten die erop worden uitgeoefend.
Hierdoor kunnen blessures zoals kramp en overrekking worden voorkomen. Door aanhechting plaatsen van de spieren d.m.v. massage beter te doorbloeden, wordt voorkomen dat op deze plaatsen afbraakproducten van de stofwisseling ophopen. Het ontstaan van myogelosen wordt voorkomen.

Sportmassage kan tussen twee speelhelften of tussen twee wedstrijden gegeven worden.
Het heeft dan vooral een voorbereidende en/of herstelbevorderend doel.

Massage na een sportinspanning heeft tot doel :

  • Wegnemen van afbraakproducten.
  • Verminderen van achtergebleven oedeem.
  • Spierspanning die na de sportinspanning lange tijd verhoogd blijft wordt terug gebracht naar normaal.